Politica de confidentialitate

Business Activ Consult este Operator de Date cu Caracter Personal

Dragă Candidat,

Responsabilitatea noastră

Pentru că faci parte din comunitatea candidatilor Business Activ Consult  trebuie să știi că responsabilitatea noastră în această relație implică și modul în care avem grijă de datele tale personale.

Business Activ Consult este responsabil în ceea ce privește reglementarea datelor UE de protecție („GDPR“).

Scopul prelucrării datelor personale

Temeiul prelucrării datelor este constituit in baza legii 156/2000 actualizata privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate. Datele personale sunt prelucrate  până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenului de arhivare de 3 ani.

Prin urmare, datele personale sunt solicitate pentru obtinerea unui contract de munca conform experientei si abilitatilor personale.

Așa cum știi, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop contractual și legal. Temeiul prelucrării este constituit de  Consimtamantul pentru prelucrarea datelor ,Nota de informare  Contractul de mediere  și prevederile legale aplicabile. Pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul și/sau în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către afiliații sau partenerii noștri contractuali, către autorități și instituții publice. Tot în scop contractual  exista  transfer al datelor in Uniunea Europeana sau  în afara Uniunii Europene către partenerii noștri contractuali respectiv angajatori, in vederea obtinerii contractului de munca.

Datele tale personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare. Mai exact noi,  prelucrăm datele personale pentru  :

  • obtinerea unui contract de munca,

Drepturile tale

Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. Mai jos, pe scurt, îți explicăm drepturile tale:

  • Acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale. Dacă da, să îți oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;
  • Opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ;
  • Rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
  • Ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că ai dreptul să îți ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații:

nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate,

ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare,

te opui prelucrării,

datele au fost colectate ilegal,

datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale,

colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale

  • Restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Business Activ Consult nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le ceri pentru apărarea unui drept în instanță, dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Toate aceste drepturi le poți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către Business Activ Consult  prin:

  • poștă st.Regele Ferdinand, nr 21, ap .6, Cluj-Napoca
  • telefon la 0264459593, de luni până vineri între orele 8-18
  • e-mail la office@bacltd.ro

Pentru orice întrebări sau nemulțumiri te poți adresa Responsabilului nostru pentru Prelucrarea Datelor.

E-mail la office@bacltd.ro,

Dacă ești de părere că ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Îți mulțumim pentru încredere,

Echipa Business Activ Consult