Termeni si conditii

Pentru o folosire corespunzătoare a website-ului, vă recomandăm să citiți cu atenție toate prevederile prezentului document, prin intermediul căruia vă aducem la cunoștință regulamentul privind termenii si condițiile de folosire a acestui website.

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Introducere

1.1. Prezentul document, publicat în format electronic la adresa „https://bacltd.ro/termeni-si-conditii”, împreună cu documentele la care acesta face trimitere, vor fi denumite generic ”Termeni și condiții”.

1.2. Prezentul website aparține și este operat de BUSINESS ACTIV CONSULT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în strada Regele Ferdinand, nr. 21, Cluj-Napoca, județ Cluj, România, având codul de înregistrare fiscală 15381841, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1053/2003, denumită în continuare „Societatea”.

1.3. Societatea are calitatea de agent de plasare a forței de muncă, în sensul Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, oferind prin intermediul Website-ului servicii specializate de plasare a forţei de muncă din România, care constau în informarea, consilierea şi medierea cetăţenilor români în vederea angajării acestora în străinătate.

1.4. Prezentul document (în continuare denumit „Termeni și condiții”) guvernează raporturile dintre BUSINESS ACTIV CONSULT S.R.L. (în continuare denumită „Societatea” sau „Noi”) și persoanele care utilizează (în continuare denumiți „Utilizatorul”) pagina de internet https://bacltd.ro (în continuare denumit „Website-ul”) și/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Website-ului (în continuare denumite „Serviciile”).

1.5. Accesarea și utilizarea Website-ului, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestuia sau a oricărui Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului se poate face numai în conformitate cu prezentul document, care include și Politica de confidențialitate a datelor și Politica de cookie-uri.

1.6. În vederea utilizării serviciilor oferite de noi, vom solicita Utilizatorului să își exprime acordul cu privire la acești Termeni și condiții printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea căsuței specifice „Am citit și sunt de acord cu Termenii și condițiile”).

Bifând această căsuță, Utilizatorul:

A. Își dă acordul, în mod expres, să respecte toate clauzele din această pagină de Termeni și condiții, precum și orice alți termeni și condiții specifice aplicabile serviciilor;

B. Ia cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor personale conform Politicii de confidențialitate, care este parte integrantă din Termeni și condiții.

1.7. În vederea asigurării respectării condițiilor de acces și de utilizare a Serviciilor, Utilizatorii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a Website-ului termenii și condițiile de utilizare a acestuia.

Chiar dacă omiteți să analizați Termenii și condițiile, dar utilizați Website-ul ca Utilizator, vom considera ca ați acceptat acest set de Termeni și condiții (inclusiv orice actualizare a acestora).

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din această pagină de Termeni și condiții (inclusiv cu orice actualizare a acestora), vă rugăm să nu utilizați sau, după caz, să încetați utilizarea Website-ului sau a Serviciilor oferite de Noi.

2. Serviciile oferite de noi

2.1. Serviciile pe care le oferim se adresează (i) Utilizatorilor, persoane fizice, care vizitează Website-ul, (ii) Utilizatorilor care caută un loc de muncă („Utilizatori Candidați”) și (iii) Utilizatorilor, persoane juridice sau persoane fizice autorizate, care vor să publice anunțuri de angajare sau vor să caute Utilizatori Candidați pentru anumite locuri de muncă („Utilizatori Recrutori”).

2.2. Utilizatorii pot folosi Website-ul prin simpla accesare a acestuia, fără a avea un cont de Utilizator.

2.3. Înainte de finalizarea procesului de depunere a candidaturii sale cu privire la un anunț de recrutare, Utilizatorul va completa un formular electronic prin intermediul căruia va furniza datele sale de contact și informații referitoare la experința sa în muncă și își va exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scopul obținerii unui contract de muncă, în conformitate cu art. 2A, lit. a) din Politica de confidențialitate.

2.4. Pentru a folosi Serviciile oferite de Website, aveți obligația să ne furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră în completarea câmpurilor din formularele electronice disponibile pe Website, atât în depunerea candidaturii cu privire la un anunț de recrutare, cât și cu privire la detaliile furnizate de Utilizatorii Recrutori în vederea recrutării de candidați.

2.5. Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, ne rezervăm dreptul de a elimina de pe Website anunțurile dumneavoastră sau de a nu le publica, după caz, până la aducerea de clarificări cu situația semnalată.

2.6. Societatea NU are obligația de a verifica în avans materialele publicate de către Utilizatori și nu răspunde în niciun mod cu privire la informațiile și datele postate, difuzate sau transmise de către Utilizatorii săi. Dacă i se solicită de către un Utilizator sau dacă descoperă semne de o posibilă fraudare, Societatea poate investiga și verifica afirmațiile și poate hotărî dacă informațiile respective trebuie îndepărtate.

3. Utilizatorii

3.1. Utilizatorii Candidați

3.1.1. Utilizatorii Candidați care au împlinit vârsta de 16 ani pot folosi Website-ul prin simpla accesare a acestuia, fără a avea un cont de Utilizator.

3.1.2. Societatea este agent de plasare a forței de muncă, în sensul Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, oferind Utilizatorilor Candidați prin intermediul Website-ului servicii specializate de plasare a forţei de muncă din România, care constau în informarea, consilierea şi medierea cetăţenilor români în vederea angajării acestora în străinătate.

3.1.3. Societatea noastră vă acordă posibilitatea de a vă depune candidatura în mod simplu și repede, rezumându-se la a vă solicita strict informațiile necesare cu caracter personal și referitoare la experiența în muncă, în vederea determinării eligibilității dumneavoastră pentru un anumit loc de muncă vacant.

3.1.4. De asemenea, ca parte a Serviciilor oferite, dacă ne solicitați (prin e-mail, telefonic sau prin mesaje WhatsApp), vă putem oferi asistență prin intermediul consultanților noștri în vederea finalizării depunerii candidaturii dumneavoastră pentru un anumit post vacant disponibil pe Website.

3.1.5. Informațiile dumneavoastră referitoare la experiența în muncă, precum și datele dvs. de contact pot apoi fi făcute disponibile Utilizatorilor Recrutori în scop de angajare.

3.1.6. Unele companii care au ales să își facă publice anunțurile de recrutare prin intermediul Website-ului pot înțelege ca este mai simplu să prezinte o realitate înșelătoare, incompletă, incorectă sau agresiv orientată spre alte categorii sociale. Prezentele reguli impun corectitudine din partea angajatorilor, însă nu toți Utilizatorii Recrutori aleg să respecte regulile. Ar trebui deci să discerneți înainte de a folosi informația cuprinsă în aceste anunțuri înainte a merge la un interviu, de a vă angaja sau de a realiza o investiție sau orice altă acțiune care implică folosirea de fonduri sau resurse proprii sau ale unor terți. Vă rugăm să ne contactați în situația în care aflați de existența unor astfel de anunțuri la adresa work@bacltd.ro.

3.2. Utilizatorii Recrutori

3.2.1. Utilizatorii Recrutori pot folosi Website-ul prin simpla accesare a acestuia, fără a avea un cont de Utilizator.

3.2.2. Anunțurile de angajare pot fi afișate pe Website pentru o perioadă determinată. În funcție de anunțul achiziționat (sau primit gratuit în cadrul unei campanii), acesta poate avea o valabilitate cuprinsă între 30 și 60 de zile, cu posibilitatea de prelungire. Ulterior, anunțul dumneavoastră este trimis prin e-mail tuturor Utilizatorilor Candidați care corespund profilului jobului și care sunt abonați la astfel de notificări. Profilul jobului din anunțul validat spre publicare (Utilizatorul Recrutor a dat click pe butonul de publicare anunț) nu mai poate fi modificat după ce anunțul a fost afișat pe Website și/sau a fost trimis către Utilizatorii Candidați. Modificări ulterioare pot fi făcute la cerere, cu ajutorul consultantului nostru dedicat companiei dvs.

3.2.3. Ne rezervăm dreptul să refuzăm spre publicare sau să cenzurăm în orice alt fel anunțurile care sunt contrare legii sau bunelor moravuri, sau care conțin un limbaj licențios.

3.2.4. În acest sens, acceptați și sunteți de acord cu faptul că veți respecta regula bunei-credințe atunci când concepeți și publicați anunțul de recrutare. Astfel, vă obligați să nu publicați anunțuri incomplete, incorecte sau discriminatorii și să nu condiționați ulterior selecția Utilizatorilor Candidați decât de acele reguli prezentate în anunțul de recrutare publicat de respectarea legislației aplicabile incidente.

3.2.5. În situația în care nu veți respecta aceste reguli, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Societatea are dreptul de a vă restricționa accesul la Serviciile sale.

3.2.6. În toate cazurile, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că nu veți folosi datele furnizate de Utilizatorii Candidați decât cu scopul unic de recrutare de personal.

3.2.7. Unii Utilizatori Candidați pot prezenta o realitate înșelătoare sau incompletă cu privire la parcursul lor profesional. Este de datoria Utilizatorilor Recrutori să solicite documente doveditoare, dacă este cazul, în scopul determinării experienței profesionale a unui candidat înainte de a face o angajare. Rugăm Utilizatorii Recrutori să ne contacteze în situația în care afă de existența unor Utilizatori Candidați care prezintă o realitate înșelătoare cu privire la parcursul lor profesional.

4. Publicarea anunțurilor de recrutare prin intermediul Website-ului

4.1. Utilizatorii Recrutori își vor exprima intenția de a publica anunțuri de recrutare în cadrul Website-ului prin completarea formularului “Formular Angajator”.

4.2. Ulterior completării formularului, un reprezentant al Societății va contacta reprezentantul Utilizatorului Recrutor pentru a-i fi comunicate descrierea postului vacant și detaliile ce urmează să fie publicate în anunțul de recrutare.

5. Protecția proprietății intelectuale

5.1. Conținutul și designul Website-ului (precum și orice alt material având legătura cu Website-ul) trimis către dvs. prin e-mail sau furnizat către dvs. în orice altă modalitate (ca, spre exemplu: articole, design, newslettere și orice alte materiale), aparțin Societatii și colaboratorilor săi, indiferent dacă autorul este specificat sau nu, și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Articolele publicate în cadrul blogului pot să nu fie realizate de Societate, în acest caz dreptul de proprietate intelectuala aparținând colaboratorilor care le-au realizat.

5.2. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deține o permisiune scrisă din partea Societății sau colaboratorilor săi, care dețin un drept de proprietate intelectuală asupra secțiunii respective de conținut a Website-ului. De asemenea, este interzisă reproducerea, în orice fel, integrală sau parțială, a informațiilor cuprinse în anunțurile de recrutare ale Companiilor, fără acordul scris și prealabil din partea Societății.

5.3. Acțiunile de tipul celor descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Website-ului:

 a. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.

 b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră.

 c. îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor asupra conținutului.

5.4. Orice utilizare a conținutului Website-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document este interzisă.

5.5. De asemenea, este interzisă utilizarea de mijloace automate, inclusiv script-uri, aplicații de tip robot, bot, spider, crawler și/sau sau orice aplicații/programe de calculator ce pot înșela sau simula anumite activități sau statusuri în Website sau, în orice fel, exploata anumite funcții sau vulnerabilități ale Website-ului în vederea obținerii unor avantaje, pentru sine sau pentru alți Utilizatori sau terți, în ceea ce privește utilizarea Website-ului sau accesarea și utilizarea oricăror Servicii.

6. Protecția datelor cu caracter personal

6.1. Societatea tratează cu seriozitate confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor. Politica de confidențialitate și aspectele privind modul în care Societatea prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt descrise în secțiunea Politica de Confidențialitate.

6.2. De asemenea, la rândul lor, Utilizatorii Recrutori acționează ca operatori de date cu caracter personal, conform legislației aplicabile, și, în această calitate, acestora le revin o serie de drepturi și obligații corelative cu privire la datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Candidați accesate prin intermediul Website-ului.

6.3. Atunci când utilizează serviciile oferite prin intermediul Website-ului, Utilizatorii Recrutori acceptă și sunt de acord să respecte Termenii și condițiile prevăzute în acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, care face parte integrantă din prezenta pagină de Termeni și condiții.

6.4. În vederea utilizării serviciilor oferite de noi, vom solicita Utilizatorului să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea căsuței specifice „Am citit și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal”).

Bifând această căsuță, Utilizatorul:

C. Ia cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor personale conform Politicii de confidențialitate, care este parte integrantă din Termeni și condiții;

D. Își dă acordul, în mod expres, cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scopul obținerii unui contract de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

6.5. De asemenea, în cazul Utilizatorilor Recrutori situați în state terțe cărora nu li s-a recunoscut un nivel de protecție adecvat, aceștia vor putea avea acces la datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Candidați doar în baza unui set de clauze contractuale standard încheiate privind introducerea unui set alternativ de clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe aprobat de Comisia UE. Acordul de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal va include și un set de clauze contractuale standard care trebuie acceptate de un astfel de Utilizator Recrutor înainte să aibă acces la datele Utilizatorilor Candidați.

6.6. În lipsa clauzelor contractuale standard semnate cu Utilizatorul Recrutor, transferul se va putea face doar în baza unor alte mecanisme care asigură garanții adecvate conform Art. 46 din GDPR sau dacă transferul este necesar pentru executarea unui contract cu persoana vizată.

7. Modificări și suspendarea accesului

7.1. Ne rezervăm dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului Website-ului fără a transmite o notificare și fără îndeplinirea vreunei formalități.

8. Lipsa garanției și declinării de răspundere

8.1. Deși în fiecare moment facem eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii datelor publicate pe Website, nu putem garanta că informațiile prezentate de Utilizatorii Candidați sunt corecte, complete și actuale, la fel cum nu poate garanta acest lucru nici în privința informațiilor prezentate de Utilizatorii Recrutori în anunțurile de angajare publicate pe Website.

8.2. În măsura în care legea aplicabilă permite, nu vom fi ținuți răspunzători, în nicio situație pentru nicio daună pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și Serviciilor pe care le furnizăm.

8.3. În măsura în care legea aplicabilă permite, sunteți de acord să exonerați de răspundere Societatea pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor acestui set de Termeni și condiții.

9. Forță Majoră

9.1. Societatea, afiliații sau, în general, furnizorii de informație către Societate nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile noastre, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința noastră. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Website-ului, erorile de operare, greva etc.

10. Schimbarea termenilor prezentului acord

10.1. Societatea își rezervă dreptul de a actualiza periodic conținutul acestei pagini de Termeni și condiții pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislației sau al serviciilor furnizate de societate și/sau în orice scop Societatea apreciază necesar în vederea actualizării descrierii modelului de business.

10.2. Utilizatorii vor fi notificați cu privire la operarea unor actualizări / modificări în pagina de Termeni și condiții și li se va solicita acordul expres cu privire la conținutul paginii de Termeni și condiții actualizat.

11. Notificări

11.1. Orice notificare către Societate trebuie trimisă în scris, prin e-mail la adresa office@bacltd.ro.

11.2. Cu excepția cazului în care Utilizatorul comunică o adresă de corespondență diferită, răspunsurile la notificări vor fi transmise la datele de contact furnizate de Utilizator, iar respectivele notificări vor fi considerate primite de către Utilizator.

12. Legea aplicabilă și jurisdicție

12.1. Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

12.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor competente în localitatea în care se află sediul social al Societății.